Med brannsikring mener vi alt fra skilt til nærmeste rømningsvei og evakueringsplaner, branndører og beskyttelse av bærende konstruksjoner, brannslukkingsapparater, brannalarm- og varslingssystem, branntetting, og andre branntekniske installasjoner, samt nødvendige brannvernkurs og øvelser.

I Prosjekt og Brannsikring AS har vi kunnskap, kompetansen og erfaring som sikrer deg profesjonell og trygg brannsikring. Vi samarbeider tett med entreprenører og eiere for å finne fram til den beste brannsikringen for deg og ditt bygg.