Branndokumentasjon

Branndokumentasjon

FDV

Dokumentasjonen er omfattende, med rapportlister, merkelapper og tegninger påført tettingens identitetsnummer, slik at det er meget enkelt å finne igjen, kontrollere, og finne produktvalg i hver enkelt gjennomføring, som er svært gunstig i bygg med kanskje flere tusen gjennomføringer

HMS

Prosjekt og Brannsikring AS arbeider systematisk med helse-, miljø-, og sikkerhet (HMS). Slik oppfyller vi kravene nedfelt i intern­kontroll­forskriftene.

Ved utførelse av HMS arbeidet er det ikke fugepistolen , men hodet til våre ansatte som er det viktigste verktøyet. Prosjekt og Brannsikring AS  satser på høyt motiverte medarbeidere i et trivelig og sikkert arbeidsmiljø, hvor det er kontinu­erlig fokus på kompetanse­utvikling og medarbeider­tilfredshet.

Alle ansatte i Prosjekt og Brannsikring AS får en grundig opplæring i bedriftens HMS rutiner. Ved å utføre jevnlige intern­kontroller sikrer vi at rutiner for HMS blir etterfulgt og gjennom­ført. Vi er også lovlig organisert ihht gjeldende skatte- og arbeids­miljø ­regelverk når det gjelder ansattes faglige og sosiale rettig­heter.

Tegningsgrunnlag

De branntekniske tegningene skal vise alle bygningsdeler og installasjoner med brannforebyggende funksjon, samt alle rømningsveier.

For å få oversikt over de branntekniske forholdene, er det viktig at tegningene ikke inneholder mer informasjon enn nødvendig.

Plantegninger

– branncellebegrensede vegger

– brannvegger

– rominndeling

– brannklassifiserte dører

– rømningsveier

– dørenes slagretninger

– trapper og andre forbindelser mellom etasjene

– spesielt brann- eller eksplosjonsfarlige områder/opplag

plassering av manuelle utløsere for brannalarmanlegg

plassering av manuelle utløsere for slokkesystem

– plassering av manuelle utløsere for røykluker/røykventilasjon

– plassering av håndslokkeutstyr

– plassering av brannalarmsentral/kontrollpanel

– områder dekket av brannalarmanlegg

– områder dekket av sprinkleranlegg

 

Snittegninger:

– branncellebegrensende dekker/vegger– branndekker brannvegger

Vi har mange og gode referanser på dette feltet , kontakt oss gjerne for en uforpliktende befaring og samtale. terje@pbrann.no eller Mobil 45 23 46 09