Branndører

Branndør stål                            Inspeksjonsluke A-60 til A-120                                        EI -30 til EI-60

Branndør tre                               Brannluke A 60 til A-120                                      B-30 til B – 60

Betegnelsen gjeller for gjennombrennings tid eks A ( B ) -60 = 60 minutter.

Vi har ett komplett utvalg av brann(lyd)klassifiserte stål,tre-dører, brann og inspeksjonsluker levert fra annerkjente og sertifiserte leverandører i Norge .

Ståldører.
Vi leverer og monterer norskproduserte ståldører med brannmotstand opptil 120 minutter
Branndører leveres enfløyede eller to-fløyede. Dørene er på begge sider belagt med 1,25 mm tykke stålplater som er helpresset, falset og sveiset.
De innvendige forsterkningsribbene gir jevn overflate med stor styrke.
Som isolasjonsmateriale benyttes mineral-matter med spesielt høyt sintringspunkt.Dørtykkelse 54mm.Karmene er konstruert av 2 mm tykke stålprofiler for innstøpning eller innskruingi betong, og tjener dessuten som form for betongen.
Tredører.
Vi leverer og monterer norskproduserte tredører med brannmotstand opptil 60 minutter.
Dørene leveres i alle mulige forskjellige utførelser og mål.
Tredører med lydklasse fuges i tillegg bak karm, som vanlig på ståldører.
Dørene leveres med lakkert eller malt foring i valgfri NCS, og kan fores ferdig på fabrikk.

Innspeksjonsluke

inspeksjons luke er beregnet brukt som inspeksjonsluke i brannskillevegger/-dekker f.eks.

sjakter eller som inspeksjonsluke i brannklassifisertehimlinger. Luken monteres i nybygg såvel som i eksisterende bygningsmasse. Luken kan monteres i både gips- og betongkonstruksjoner.

leveres med brannmotstand inntil A- 60 Minutter. størelser fra 150 x 150 til 600 x 600 mm

Brannluke

Brannluke har typegodkjenning i brannklasse A-60 alternativt A-120 minutter

Luken er slitesterk og stabil, og brukes der man trenger en mindre åpning i en brannvegg. for eks tilgang til vent sjakter og el sjakter eller kryp rom,

Lukebladet har en tykkelse på 54 mm, er overfalset på tresider (ikke i underkant). Den er laget av en 1 mm tykk kaldvalset stålplate som er profilert, falset og limt. Lukebladet leveres som standard grunnet i grå farge.

Det er isolert med mineralull i døren og kan bestilles i de fleste mål ( tenk deg denne luken som en miniatyr av branndør i stål )

Vi har mange og gode referanser på dette feltet , kontakt oss gjerne for en uforpliktig befaring og samtale.