Branntetting

Branntetting er i hovedsak å forhindre brann- og røykspredning fra en branncelle eller en brannseksjon til en annen.

Passiv Brannsikring, hva innebærer dette ?

  • 1. Branntetting av gjennomføringer i brannklassifiserte vegger, gulv og tak.
  • 2. Brannisolering av bærende stålkonstruksjoner med brannmaling eller mineralull, påføring av brannmaling med sprøyte anlegg eller rulle og pensel og mineralull  plater som blir punktsveiset til stålet.

Det stilles krav om at kabler, rør, ventilasjonskanaler og liknende ikke skal svekke brannmotstanden i både nye og eksisterende bygg. Derfor må en foreta branntetting der hvor installasjoner krysser eller går igjennom brannklassifisert konstruksjoner. Branntetting forhindrer spredning av brann og røyk fra en branncelle eller brannseksjon til en annen i den tid som er angitt av brannkonseptet for bygget. Det er viktig at en velger godkjente produkter til ønsket formål, samt at det blir laget en dokumentasjon i etterkant som tilfredsstiller tilsynsmyndighetens krav.

Vi har mange og gode referanser på dette feltet , kontakt oss gjerne for en uforpliktende befaring og samtale. terje@pbrann.no eller Mobil 45 23 46 09