Våre tjenester

Branndokumentasjon

Branndokumentasjon FDV Dokumentasjonen er omfattende, med rapportlister, merkelapper og tegninger påført tettingens identitetsnummer, slik at det er meget enkelt å finne igjen, kontrollere, og finne produktvalg i hver enkelt gjennomføring, som er svært gunstig i bygg med kanskje flere tusen gjennomføringer HMS Prosjekt og Brannsikring AS arbeider systematisk med helse-, miljø-, og sikkerhet (HMS). Slik oppfyller vi kravene nedfelt i intern­kontroll­forskriftene. Ved utførelse av HMS arbeidet er det ikke fugepistolen , men hodet til våre ansatte som er det viktigste verktøyet. Prosjekt og Brannsikring AS  satser på høyt motiverte medarbeidere i et trivelig og sikkert arbeidsmiljø, hvor det er kontinu­erlig fokus på kompetanse­utvikling og medarbeider­tilfredshet. Alle ansatte i Prosjekt og Brannsikring AS får en grundig opplæring […]

Les mer

Branntetting

Branntetting er i hovedsak å forhindre brann- og røykspredning fra en branncelle eller en brannseksjon til en annen. Passiv Brannsikring, hva innebærer dette ? 1. Branntetting av gjennomføringer i brannklassifiserte vegger, gulv og tak. 2. Brannisolering av bærende stålkonstruksjoner med brannmaling eller mineralull, påføring av brannmaling med sprøyte anlegg eller rulle og pensel og mineralull  plater som blir punktsveiset til stålet. Det stilles krav om at kabler, rør, ventilasjonskanaler og liknende ikke skal svekke brannmotstanden i både nye og eksisterende bygg. Derfor må en foreta branntetting der hvor installasjoner krysser eller går igjennom brannklassifisert konstruksjoner. Branntetting forhindrer spredning av brann og røyk fra en branncelle eller brannseksjon til en annen i den tid som er angitt […]

Les mer

Stålisolering

Brannisolering ! Bærekonsruksjoner i stål begynner å miste sin bæreevne når temperaturen under en brann når mer enn 400 grader. Når bæreevnen forvinner, kan bygget i ytterste konsekvens kollapse. For å optimalisere brannbeskyttelsen må dette prosjekteres etter brannklasse og type ståldimensjoner. Prosjekt og Brannsikring AS har lang erfaring med å brannsikre bærekonsruksjoner med hard steinull, plater eller brannekspanderende maling. Vi har mange og gode referanser på dette feltet , kontakt oss gjerne for en uforpliktende befaring og samtale.

Les mer

Brannmaling

Brannmaling ! Brannbeskyttelse av bærende stålkonstruksjoner opp til brannmotstand R 90 (A90). Malingen legges normalt i tykkelse fra 0,5 til 4 mm avhengig av krav til brannmotstand (se § 7-23 tabell i REN veiledning til teknisk forskrift), type stålprofil og dens lastutnyttelse. Malingen gir en plassbesparende brannisolasjon. Malingen må imidlertid ha plass til å ekspandere og passer derfor best for åpne stålkonstruksjoner. Etter brannmalingen påføres et dekkstrøk og overflaten er ferdigbehandlet. for best resultat og ved senere vedlikehold. Vi har mange og gode referanser på dette feltet , kontakt oss gjerne for en uforpliktende befaring og samtale. 

Les mer

Branndører

Branndør stål                            Inspeksjonsluke A-60 til A-120                                        EI -30 til EI-60 Branndør tre                               Brannluke A 60 til A-120                                      B-30 til B – 60 Betegnelsen gjeller for gjennombrennings tid eks A ( B ) -60 = 60 minutter. Vi har ett komplett utvalg av brann(lyd)klassifiserte stål,tre-dører, brann og inspeksjonsluker levert fra annerkjente og sertifiserte leverandører i Norge . Ståldører. Vi leverer og monterer norskproduserte ståldører med brannmotstand opptil 120 minutter Branndører leveres enfløyede eller to-fløyede. Dørene er på […]

Les mer